back to home dude

Shuriken Challenge

Shuriken Challenge

Sobre Shuriken Challenge

Defenda-se dos ninjas inimigos, mas não seja atingido.